Các chuyến tàu thường bắt buộc đặt chỗ ngồi

EuroCity Berlin-Warszawa Express (Germany, Poland)

Hành trình: Berlin – Poznan – Warszawa (Warsaw)

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: €4 / 1st class: €4

EuroCity (Germany, Austria, Italy (via Brennero))

Hành trình: Munich (München) – Innsbruck – Bolzano – Verona – Milan / Bologna / Venice

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc với hành trình xuyên biên giới
 • Mức phí:  2nd class: €7 / 1st class: €11

EuroCity (Italy-Switzerland (ITA – CH))

Hành trình: Zürich/Bern/Basel/Geneva – Milan (Milano)/Venice (Venezia)

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc
 • Mức phí: 1st and 2nd class: €11

Eurostar (France, Belgium, Great Britain)

Hành trình: Paris – London

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: từ €89 / 1st class: từ €159

Hành trình: Lille – London

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: từ €89 / 1st class: từ €159

Hành trình: Brussels – London

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: từ €89 / 1st class: từ €159

EuroCity Berlin-Warszawa Express (Germany, Poland)

Route: Berlin – Poznan – Warszawa (Warsaw)

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: €4 / 1st class: €4

Fyra (the Netherlands, Belgium)

Route: Amsterdam – Schiphol – Rotterdam – Antwerp – Brussels

 • Đặt chỗ ngồi: Bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: €4 / 1st class : €6

ICE / ICE International (Germany to Austria, Belgium, Denmark, the Netherlands, Switzerland)

Hành trình: Tùy thuộc

 • Đặt chỗ: Không bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: €5 / 1st class : €6

InterCity Stockholm-Oslo (Sweden, Norway)

Route: Stockholm – Oslo

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí:  2nd class: €3 / 1st class : €3

InterCity Göteborg-Oslo (Norway, Sweden (NSB Regiontog)

Hành trình: Göteborg – Oslo

 • Đặt chỗ: Không bắt buộc
 • Mức phí:  €6.30

Railjet (Austria, Germany, Hungary, Switzerland)

Hành trình: Budapest/Vienna (Wien) – Salzburg/Munich (München)/Zürich

 • Đặt chỗ: Không bắt buộc
 • Mức phí: 1st và 2nd class: €3.50
 • Nâng hạng cao hơn: €25

Talgo de Jour (France, Spain)

Hành trình: Montpellier – Barcelona/Cartagena

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí: Tourist 2nd class: €7 / Preferent 1st class: €10

TGV (France, Belgium)

Hành trình: Từ Brussels tới Pháp

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí: 1st  và 2nd class: €9

TGV (France, Germany)

Hành trình: Paris – Karlsruhe/Stuttgart/Munich (München)

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: €13 / 1st class: €30

TGV (France, Spain)

Hành trình: Paris – Figueres Vilafant 

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí: 1st and 2nd class: €3

TGV (France, Italy)

Hành trình: Paris – Milan

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: €55 /1st class: €75

TGV Lyria (France – Switzerland)

Route: Paris – Zurich/Bern/Lausanne/Genève

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí: 2nd class: €9 / 1st class từ €25

TGV Paris-Luxembourg (France, Luxembourg)

Hành trình: Paris – Luxembourg City

 • Đặt chỗ: bắt buộc
 • Mức phí 1st và 2nd class: €3

Thalys (France, Belgium, Netherlands, Germany)

Hành trình: Paris – Amsterdam

 • Đặt chỗ: bắt buộc.
 • Mức phí: 2nd class: €39 / 1st class: €62

Hành trìnhL: Paris – Brussels

 • Đặt chỗ: bắt buộc.
 • Mức phí: 2nd class: €30,- / 1st class: €42

Hành trình: Paris – Cologne (Köln)

 • Đặt chỗ: bắt buộc.
 • Mức phí: 2nd class: €36 / 1st class €51

SJ High Speed train (Sweden, Denmark)

Hành trình: Stockholm/Göteborg – Copenhagen (København)

 • Đặt chỗ: bắt buộc.
 • Mức phí: 2nd class: €7 / 1st class : €17

Áo

Không bắt buộc đặt chỗ ngồi.


Bỉ

Trains từ/ tới Brussels Airport

Mua ở nhà ga hoặc trên chuyến tàu: mức phí 1st và 2nd class: €4.50


Bulgaria

Express (Ekspresen) trains

Đặt chỗ: Bắt buộc với mức phí 1st và 2nd class khoảng €0.25


Croatia

ICN Zagreb – Split: Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €1

IC Zagreb – Rijeka/Osijek/Cakovec: Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €1


Czech Republic

IC/EC (hành trình nội địa): Nên đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €2

SC SuperCity: Bắt buộc đặt chỗ với mức phí 1st và 2nd class: €8


Denmark

InterCity / InterCity Lyn: Nên đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €4


Finland

InterCity: Nên đặt chỗ ngồi, phí tùy thuộc vào khoảng cách:

 • Phí:  2nd class: € 1,36 tới € 4,17
 • Phí:  1st class: € 1,84 tới €5,63

Pendolino: Bắt buộc đặt chỗ, giá tùy thuộc vào khoảng cách:

 • Phí: 2nd class:  € 2,63 tới € 5,03
 • Phí: 1st class: € 3,55 tới € 6,79

France

TGV: Bắt buộc đặt chỗ với mức phí 1st và 2nd class: €9

InterCités: Bắt buộc hoặc nên đặt chỗ trước (tùy thuộc vào chuyến tàu) với phí 1st và 2nd class: €6

Chuyến tàu nên đặt chỗ ngồi: Mức phí 1st và 2nd class: €1.50

InterCités de Nuit: Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí €9 cho ghế ngồi và €20,60 cho giường nằm.


Germany

ICE/IC/EC: Không bắt buộc đặt chỗ ngồi, mức phí 1st và 2nd class: €4

ICE Sprinter: Bắt buộc đặt chỗ ngồi

 • Phí  2nd class: €11.50
 • Phí 1st class: €16.50

Thalys (between Köln and Aachen): Bắt buộc đặt chỗ ngồi

 • Phí: 2nd class: €5
 • Phí: 1st class: €7

EuroCity Berlin-Warszawa Express (giữa Berlin và Frankfurt/Oder): Bắt buộc đặt chỗ ngồi

 • Mức phí: 2nd class: €4
 • Mức phí: 1st class: €4

Greece

ICE (Inter City Express): Không bắt buộc đặt chỗ ngồi (đặt chỗ ngồi không mất phí)


Hungary

EC (hành trình nội địa): Không bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €1.50

IC: Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €2

IP: Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €0.50


Ireland

IC: Có thể đặt chỗ ngồi, có thể book online www.irishrail.ie hoặc tại nhà ga với mức phí €3


Italy

Eurostar Italia ( Frecciarossa / Frecciargento / Frecciabianca); EuroCity: Bắt buộc đặt chỗ ngồi phí €10

InterCity; InterCityNotte, Expresso (only seats): Nên đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €3


the Netherlands

Fyra: Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st class €3 / 2nd class €2,30

Không cần đặt chỗ ngồi cho hành trình Amsterdam- Schiphol, phí 1st và 2nd class €1


Norway

Chuyến tàu dài: Bắt buộc đặt chỗ

 • 2nd class: €11.40 để nâng lên “Komfort” class.
 • Phí:  2nd class: €6.30
 • Phí: 1st class (Komfort) (miễn phí)

Flåm (tàu ngắm cảnh): Nên đặt chỗ ngồi, giảm 30% cho người có thẻ Eurail Pass

TLK:  nên đặt chỗ ngồi ở khoang 1st class phí €1.50 (không cần đặt chỗ ngồi khoang  2nd class)

EC (hành trình nội địa hoặc ra nước ngoài, e.g. Warszawa-Katowice): Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí  1st và 2nd class: €1.50 (ngoại trừ chuyến tàu Berlin-Warszawa-Express, e.g. Warszawa-Poznan: €3)

EC (hành trình nội địa hoặc từ nước ngoài về, e.g. Katowice-Warszawa): Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €3 (ngoại trừ chuyến Berlin-Warszawa-Express, e.g. Warszawa-Poznan: €4)

EC (hành trình quốc tế): Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €3 (Berlin-Warszawa-Express: €4).

EIC (EkspresIC): Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: từ €0.85  (EIC “Neptun”, Warszawa-Gdynia) tới €3 (cho tất cả các loại tàu khác)

EX: Bắt buộc đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class:  €3.80


Portugal

Alfa Pendular and IC: Bắt buộc đặt chỗ ngồi (chỉ được đặt ở Bồ Đào Nha), phí 1st và 2nd class: €5


Romania

A, R, IC (hành trình nội địa): Bắt buộc đặt chỗ với mức phí 1st và 2nd class: €1

A, R, IC (international journeys): Bắt buộc đặt chỗ với mức phí 1st và 2nd class: €3


Serbia

ICS Beograd-Subotica/Prijepolj: Bắt buộc đặt chỗ

 • Mức phí: 2nd class: €0.50 tới €1.50
 • Mức phí: 1st class: €0.80 tới €2.00

Slovakia

Inter City trains: Bắt buộc đặt chỗ

 • Mức phí: 2nd class: €5
 • Mức phí: 1st class: €7

Slovenia

ICS trains (hành trình nội địa): Bắt buộc đặt chỗ

 • Phí nếu đặt trên tàu: 2nd class: €3.40
 • Bắt buộc đặt chỗ: 1st class: €5.10

Spain

Arco, Talgo, Diurno: Bắt buộc đặt chỗ

 • Phí: Tourist 2nd class: €6.50
 • Phí:  Preferent 1st class: €10

Avant: Bắt buộc đặt chỗ với mức phí €6.50

AVE: Bắt buộc đặt chỗ

 • Mức phí: Tourist 2nd class: €10
 • Mức phí: Fees –  Preferent 1st class: €23.50
 • Mức phí: Club hoặc Business 1st class: € 38

Euromed, Alvia, Alaris, Altaria: Bắt buộc đặt chỗ.

 • Phí: Tourist 2nd class: €6.50
 • Phí: Preferent 1st class: €23.50

TRD: Bắt buộc đặt chỗ với mức phí €4.50


Sweden

InterCity and Regional trains: Nên đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €3

SJ High Speed trains: Bắt buộc đặt chỗ.

 • Phí:  2nd class: €7
 • Phí: 1st class: €17

Inlandsbanan (scenic train): Nên đặt chỗ ngồi với mức phí 1st và 2nd class: €5

Veolia Transport (Malmö – Stockholm): Bắt buộc đặt chỗ

 • Phí:  2nd class: €5
 • Phí: 1st class: €15

Switzerland

Hành trình

 • Bernina Express
 • Glacier Express
 • Golden Pass
 • Wilhelm Tell Express

Bắt buộc đặt chỗ ngồi mới mức giảm giá đặc biệt dành cho người sử dụng thẻ Eurail Pass

CityNightLine (Germany, various countries)

 • Chỗ ngồi khoang đóng: €11.50
 • Chỗ ngồi khoang mở: €17.50

Khoang giường ngủ hạng Phổ thông

 • Khoang 6 giường: €27.50 p.p.
 • Khoang 4 giường:  €37.50 p.p.
 • Khoang 3 giường:  €55 p.p.
 • Khoang 2 giường hạng Phổ thông €75 p.p.
 • Khoang 1 giường hạng Phổ thông: €115

Khoang giường ngủ hạng Nhất áp dụng cho thẻ Eurail Pass hạng Nhất

 • Khoang 3 giường hạng Deluxe: €55 p.p.
 • Khoang 2 giường hạng Deluxe: €75 p.p.
 • Khoang 1 giường hạng Deluxe: €115 p.p.

Euronight (Germany, Austria)

Hành trình: Cologne – Vienna

 • Ghế ngồi trong khoang hoặc lối đi: €25
 • Khoang 6 giường: €39 p.p.
 • Khoang 4 giường: €48 p.p.
 • Khoang 2 hạng Phổ thông: €105 p.p.
 • Khoang 1 hạng Phổ thông: €126 p.p.
 • Khoang 3 hạng Deluxe: €105 p.p
 • Khoang 2 hạng Deluxe: €116 p.p.
 • Khoang 1 hạng Deluxe:  €158 p.p.

Euronight Allegro (Italy – Austria)

Hành trình:

 Vienna – Rome

 Vienna – Venice

 Vienna – Milan

 • Ghế ngồi: €7
 • Khoang 6 giường: €27 p.p.
 • Khoang 4 giường: €37 p.p.
 • Khoang 3 giường: €47 p.p.
 • Khoang 2 giường: 67 p.p.
 • Khoang 1 giường:  €107

EuroNight Berlin Night Express (Germany, Sweden)

Hành trình: Berlin – Malmö

 • Khoang 2: € 39 p.p.
 • Khoang 6: €19 p.p.

EuroNight Elipsos (France, Spain)

Hành trình: Paris – Barcelona

                    Paris – Madrid

 • Ghế: €50
 • Tourist class  €75
 • Khoang 2 hạng Nhất: €116 p.p.
 • Khoang 1 hạng Nhất: €174
 • Khoang 2 hạng Deluxe: €168 p.p.
 • Khoang 1 hạng Deluxe: €216

EuroNight Hans Albers (Germany, Austria)

Hành trình: Hamburg – Vienna

 • Ghế ngồi trong khoang hoặc ghế ngồi ở lối đi: €25
 • Khoang 6 giường: €39 p.p.
 • Khoang 4 giường: €48 p.p.
 • Khoang 2 hạng Phổ thông: €105 p.p.
 • Khoang 1 hạng Phổ thông: €126  p.p.
 • Khoang 3 hạng Deluxe: €105 p.p.
 • Khoang 2 hạng Nhất Deluxe: €116 p.p.
 • Khoang 1 hạng Nhất Deluxe: €158

EuroNight Kálmán Imre (Germany, Austria, Hungary)

Hành trình: Munich – Vienna – Budapest

 • Chỗ ngồi: €3
 • Khoang 6 giường: €20 p.p.
 • Khoang 4 giường: €25 p.p.
 • Khoang 3 giường: €35 p.p.
 • Khoang 2 giường: €50 p.p.
 • Khoang 1 giường: €100

EuroNight Metropol (Germany, Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia)

Hành trình:

Berlin – Prague – Vienna

 Berlin – Prague – Bratislava – Budapest

 • Ghế ngồi hạng Phổ thông: €5
 • Khoang 6 giường: €14 p.p.
 • Khoang 4 giường: €17.50 p.p.
 • Khoang 3 giường: €26 p.p.
 • Khoang 2 giường: €39 p.p.
 • Khoang 1 giường: €91 p.p.

Hotel Tren Lusitania (Spain, Portugal)

Hành trình: Madrid – Lisbon

 • Chỗ ngồi (hạng Phổ thông): €7
 • Tourist Class €3
 • Khoang 2 hạng Nhất: €51 p.p.
 • Khoang 1 hạng Nhất: €96
 • Khoang 2 hạng Deluxe: €85 p.p.
 • Khoang 1 hạng Deluxe: €145

InterCityNotte (Italy)

 • Seat: €3
 • 4-berth cabin (couchette): €19 or €33 (depending on train)
 • 6-berth cabin (couchette): from €14 p.p.

SJ Sleeper Trains (Sweden)

Hành trình: Göteborg – Stockholm – Luleå

 • Khoang 3 giường: €39 p.p.
 • Khoang 2 giường: €48 p.p.
 • Khoang 2 ghế: €46 p.p.
 • Khoang ghế ngồi đặc biêt: €75
 • Khoang ghế ngồi đơn: €95

Hành trình:

Stockholm – Narvik

Stockholm – Östersund

 Malmö – Stockholm

 • Ghế ngồi: 35 SEK (khoảng €4)
 • Khoang 6 giường: 230 SEK (khoảng €26)
 • Khoang 2 đến 3 giường: 360 SEK (khoảng €40)

Toscana Mare (Austria, Italy)

Hành trình: Vienna (Austria) – Livorno (Italy)

 • Khoang 1 giường: €109
 • Khoang 2 giường: €69
 • Khoang 3 giường: €49
 • Khoang 4 giường: €39
 • Khoang 6 giường: €29

Veolia night train (Sweden)

Hành trình: Malmö – Stockholm – Åre – Storlien

 • Chỗ ngồi: €3.50
 • Khoang 6 giường: €29