Australia Rail Passes

Các thẻ đi lại tại Úc cho phép hành khách được khám phá châu Úc từ Sydney, Outback, đến Great Barrier Reef và hơn thế nữa. Hãy chọn 1 trong 8 loại thẻ, hầu hết các loại thẻ cho phép di chuyển không giới hạn trong thời kỳ 3 hoặc 6 tháng tới những vùng đất nổi tiếng của nước Úc.

Rail Passes

  • Aus Reef and Outback Pass
  • Aus Reef and Beach Pass
  • Ausrail Pass
  • Backtracker Rail Pass
  • East Coast Discovery Pass
  • Queensland Explorer Pass
  • Rail Explorer Pass
  • Trans Aus Pass