• Kích hoạt thẻ tàu là như thế nào và tôi phải kích hoạt bằng cách nào?

Kích hoạt thẻ tàu là bước đầu tiên để bắt đầu chuyến đi lại bằng tàu. Việc này sẽ được thực hiện bởi nhân viên chính thức của hãng tàu; họ sẽ đóng dấu và ghi rõ ngày có hiệu lực lên thẻ tàu. Để làm được điều này, chỉ cần ra quầy vé của nhà ga trước khi bạn lên tàu. Nhân viên đại diện ngoài nhà ga sẽ điền ngày đầu tiên và ngày hết hạn của thẻ cũng như đóng dấu lên thẻ. Bạn sẽ phải đưa cho nhân viên nhà ga hộ chiếu của mình. Thẻ tàu phải được kích hoạt trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua thẻ. Nếu bạn lên tàu mà không kích hoạt thẻ bạn có thể bị nhà tàu phạt theo quy định. Ngoài việc kích hoạt thẻ, đừng quên ghi ngày đi lại trên thẻ đối với những thẻ liên tục. Nếu không điền ngày sử dụng thẻ, bạn có thể phải trả toàn bộ tiền vé cho chuyến tàu đó và bị phạt.

• Điều gì xảy ra nếu tôi mua thẻ 2 người (Twin), thẻ tiết kiệm (Saver) nhưng một trong số họ không đi cùng?

Chắc chắc là được, nhưng người không đi cùng cũng sẽ sử dụng ngày đi lại đó. Nếu bạn đi lại trong cùng một ngày nhưng đi khác chuyến tàu, những khách không có thẻ sẽ phải mua vé cho chặng tàu đó. Một ngoại lệ đó là thẻ Saver của Pháp yêu cầu phải ít nhất 2 người đi cùng nhau trên tất cả các hành trình. Nếu bạn đi một mình, bạn có thể bị phạt.

• Tôi phải đem theo cái gì đi tàu bằng thẻ?

Bạn cần xuất trình nhà tàu thẻ tàu của bạn. Chắc chắn rằng nó được kích hoạt và được điền ngày đi trong trường hợp thẻ linh hoạt. Ban cũng cần xuất trình hộ chiếu và phiếu đặt giữ chỗ trong trường hợp bạn được yêu cầu cung cấp phiết đặt chỗ trên tàu.

• Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không điền ngày đi lại trước khi lên tàu?

Trước khi lên tàu, xe buýt hay tàu thuyền vào ngày đi lại, ngày đó cần điền vào lịch tàu trên thẻ đi lại linh hoạt. Bạn có thể sẽ bị phạt và phải trả toàn bộ tiền vé cho chặng tàu đó.