Nếu hành khách sử dụng Eurail Global Pass, hoặc Eurail Select Pass, hoặc Eurail Regional Pass, hoặc Eurail National Pass, hành khách sẽ được đi lại miễn phí trên các chuyến tàu vào ngày điền trên Eurorail Pass. Đối với những hành trình từ nước này qua nước khác, Eurail Pass phải có hiệu lực ở cả quốc gia đi và quốc gia đến. Cho hành trình trong nội địa một nước, Eurail Pass phải có hiệu lực ở đất nước trong hành trình.

Những hãng tàu được phép đi lại ở các nước:

Austria: National Railway ÖBB

Belgium: National Railway NMBS/SNCB

Czech Republic National Railway: CD (Czech Railways)

Denmark

  • National Railway DSB
  • Private Railways Accessible with a Pass Valid in Denmark Arriva

Finland: National Railway VR

France: National Railway SNCF

*A Eurail Pass valid in France is also valid for travel from France to Basel, Geneva (Switzerland), Port Bou (Spain) and Ventimiglia (Italy)

Germany: National Railway Deutsche Bahn (DB)

*A Eurail Pass valid in Germany is also valid for travel from Germany to Basel Bad (Switzerland) and Salzburg (Austria). Private Railways Accessible with a Eurail Pass Valid in Denmark

Greece: National Railway OSE

Hungary: National Railway MÁV-START

Private Railways Accessible with a Eurail Pass Valid in Hungary: GYSEV

* Sopron (Hungary) – Ebenfurth (Austria)

* Fertöszentmiklós (Hungary) – Neusiedl/See (Austria)

Ireland: National Railway Irish Rail/Iarnród Éireann

Italy: National Railway Trenitalia

The Netherlands: National Railway NS

Norway: National Railway

  • NSB – Norwegian State Railways
  • Valid for travel from Oslo to Gøteborg (Sweden) and from Oslo to Stockholm (Sweden) in direct border crossing trains.

Portugal: National Railway CP

Romania: National Railway CFR Calatori

Spain: National Railway RENFE

Sweden: National Railway SJ

Switzerland: National Railway SBB