21 September 2015

Chương trình chuyến mãi Eurail Pass và BritRail Pass

 

Cập nhật chương trình khuyến mãi Rail Pass

Eurail Pass

Germany
▪ Giảm 20% khi mua Eurail Global Pass 28 quốc gia châu Âu và Eurail Select Pass 4 quốc gia châu Âu (sử dụng trước ngày 1/4/2016)

▪ Tặng thêm ngày đi tàu khi mua Eurail Regional Pass 2 quốc gia châu Âu và Eurail National Pass 1 quốc gia châu Âu (không giới hạn thời gian sử dụng pass).

Kỳ bán: Từ 22/9/2015 đến 31/12/2015

BritRail Pass

Giảm 20% khi mua BritRail Pass, BritRail England Pass và BritRail South West Pass

Kỳ bán: 1/11/2015 đến 26/2/2016
Thời hạn sử dụng: 1/11/2015 đến 29/2/2016

 

 

Comments are closed.